Εκπαίδευση


Από την αρχή της λειτουργίας του, το Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου ενθάρρυνε τα στελέχη του για συνεχή επιμόρφωση στον τομέα τους αλλά και γενικότερα στο χώρο της Κοινοτικής - Κοινωνικής Ψυχιατρικής. 
Υλοποιεί εσωτερικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που αναδεικνύονται κάθε φορά επίκαιρες ή ενδιαφέρουσες από τα μέλη της ομάδας. 
Εισηγητές στις παρουσιάσεις αυτές είναι συνήθως μέλη του Κ.Ψ.Υ. αλλά και εξωτερικοί καλεσμένοι ομιλητές που συνήθως παρουσιάζουν θέματα της εξειδίκευσής τους ή του χώρου εργασίας τους. 
Παρέχει επίσης εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική:

  Σε σπουδαστές:
 • Τ.Ε.Ι. Κοινωνικών Λειτουργών
 • Τ.Ε.Ι. Επισκεπτών Υγείας
 • Κ.Ε.Κ. (Επιμορφωτικά Προγράμματα)
 • Μέσης Τεχνικής Σχολής Νοσηλευτών

 • Σε φοιτητές:
 • Ψυχολογίας
 • Π.Ε. Νοσηλευτικής

 • Και σε:
 • Ειδικευόμενους Ψυχιάτρους