Γενικά


Το Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου είναι μια αποκεντρωμένη μονάδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.) που έχει έδρα τον ομώνυμο Δήμο του νομού Αττικής. 
Είναι δημόσια υπηρεσία (μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας) και υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας.


Ιδρύθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού 815/84 της Ε.Ε. (τότε Ε.Ο.Κ.). Εγκαταστάθηκε το Μάρτιο του 1990 σε προσωρινό χώρο 150 τ.μ. στην οδό Ικαρίας 18 και μετεγκαταστάθηκε τον Ιούνιο του 1995 στο σημερινό μόνιμο και ιδιόκτητο κτίριο 1200 τ.μ. στις οδούς Πλούτωνος και Ηφαίστου (γωνία), πάντα στο Περιστέρι Αττικής. Είναι μιά από τις λίγες εξωνοσοκομειακές δομές - σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες- με αρμοδιότητες και σκοπούς που αφορούν στην ψυχική υγεία των κατοίκων του Περιστερίου.


Λειτουργία και Στόχος


Το Κ.Ψ.Υ. λειτουργεί - για το κοινό - τις ημέρες Δευτέρα έως και Πέμπτη από 08.30 μέχρι 19.00 και την Παρασκευή από 08.30 μέχρι 14.00. Οι συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιούνται ύστερα από προσυνεννόηση (κλείσιμο ραντεβού για ενήλικες: Δευτέρα,Τρίτη, και Πέμπτη 10.00-13.00 στο τηλέφωνο: 2132027817 και για παιδιά: Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 08.30-11.30 στο τηλέφωνο:2132027812), εκτός κι' αν πρόκειται για έκτακτο περιστατικό που διεκπεραιώνεται - κατά το δυνατόν - αμέσως. Περιοχή ευθύνης του Κέντρου είναι κυρίως ο Δήμος Περιστερίου. Στόχος του Κέντρου είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού, γεγονός που πραγματώνεται με χειρισμούς είτε προληπτικούς, είτε αντιμετώπισης της ψυχικής νόσου και αποκατάστασης, στο πλαίσιο μιας ολιστικής βιο-ψυχο-κοινωνικής προσέγγισης.