Έρευνα


Ανάμεσα στις λειτουργίες του Κέντρου σημαντική θέση κατέχει η ερευνητική δραστηριότητα. Η έρευνα που διεξάγεται έχει διπλό προσανατολισμό: αφ' ενός προς την Κοινότητα που αποτελεί την περιοχή ευθύνης μας και αφ' ετέρου τους χρήστες των υπηρεσιών του Κέντρου. 
To σύνολο των εργασιών που έχουν γίνει, έχει δημοσιευθεί σε Επιστημονικά Περιοδικά ή έχει ανακοινωθεί σε επιστημονικά συνέδρια, Ελληνικά και Διεθνή.


Τμήμα Ενηλίκων